امکانات تولیدی

  لیست ماشین آلات تولیدی شرکت به شرح ذیل می باشد

رج

نام

کد

توضیحات

1

تراش CNC

C1

0.5 متری – تایوانی

2

تراش CNC

C2

1 متری – ژاپنی

3

تراش CNC

C3

1 متری – ژاپنی

4

تراش CNC

C4

1 متری – ژاپنی

5

هاپ ژاپنی

H2

قطر 32 سانتیمتر    ژاپنی

6

هاپ روسی

H3

قطر 32 سانتیمتر

7

هاب آلمان شرقی

H4

قطر 25 سانتیمتر

8

هاب چک

H5

قطر 16 سانتیمتر

9

هاب چک

H6

قطر 16 سانتیمتر

10

هاب آلمانی PFAUTER

H1

320 میلی متر

11

هاب CNC آلمانی MOUDL

H7

قطر 13 سانتیمتر High – Speed

12

شیب 2

S2

قطر 32 سانتیمتر   روسی

13

سنگ توسائی

G3

قطر 32 سانتیمتر  آلمانی

14

فرز افقی

F1

قطر  50 سانتیمتر   روسی

15

فرز اونیورسال

F2

قطر 75 سانتیمتر   بلغاری

  16                 فرز CNC     F3        قطر 500*750 میلیمتر ترکیه

17

تراش 

T1

5/1 متری  ماشین سازی تبریز

18

تراش چک 

T2

5/1 متری  ماشین سازی تبریز

19

سنگ چک

G1

1 متری     چک

20

راندینگ

GR

قطر 40 سانتی متر  روسی

21

ابزار تیز کنی اونیورسال

A

روسی

22

دستگاه خانکشی

B

 روسی

23

دریل

D1

ستونی    روسی

24

دریل

D2

   ستونی ماشین سازی تبریز      

25

دریل

D3

ستونی ماشین سازی تبریز

26

دریل

D4

رو میزی  ماشین سازی تبریز

27

دریل

D5

رومیزی ماشین سازی تبریز

28

دریل

D6

رومیزی ماشین سازی تبریز 

29

دریل

D7

ستونی

30

شیوینگ

SH1

قطر 32  سانتیمتر روسی

31

حک فلز

HF1

32

بسته بندی

010

اتوماتیک تایوانیتصاویر قسمتی از ماشین آلات تولیدی :